Polityka prywatności i wykorzystanie plików Cookies

Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe podawane nam przez Ciebie podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej http://papierek.pl są przetwarzane przez firmę:

Papierek.pl
ul. Lwowska 11, 22-600 Tomaszów Lubelski 
NIP: 9210006077, REGON: 950022865

która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego papierek.pl
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez nas może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie papierek.pl.

Powierzając nam swoje dane osobowe, zawsze masz prawo wglądu, żądania aktualizacji lub ich usunięcia.

Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz również samodzielnie edytować i usuwać (zakładka "Moje konto").

Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta.

Adres korespondencyjny:

Papierek.pl

ul. Lwowska 11,

22-600 Tomaszów Lubelski 

Email: kontakt@papierek.pl

Zasady bezpieczeństwa

Papierek.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych należy pamiętać o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta w taki sposób, aby uniemożliwić ich odgadnięcie w prosty sposób przez osoby trzecie. W tym celu zaleca się w szczególności stosowanie ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • każdorazowym wylogowaniu się ze strony papierek.pl po zakończonych zakupach. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony papierek.pl. Wylogowanie ze strony papierek.pl nastąpi po kliknięciu w tekst "Wyloguj się", który jest umieszczony w prawym górnym rogu 
 • korzystaniu ze strony papierek.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanego loginu, hasła lub innych danych;
 • nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii przeglądanych stron jeśli korzystasz ze strony papierek.pl za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z po Tobie z tego samego urządzenia.

 Pliki cookies 

Podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego papierek.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu papierek.pl tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in.utrzymyanie sesji logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka lub schowka. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu papierek.pl, co umożliwia rozwijanie naszego sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego papierek.pl wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies:

 • Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze sklepu internetowego papierek.pl
 • Cookies stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
 • Cookies Google - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania preferencji reklam Google na innych stronach.

Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

 • niezbędne do działania sklepu internetowego- pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowej papierek.pl, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze sklepu internetowego papierek.pl jest niemożliwe;
 • zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego papierek.pl. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
 • statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzystasz ze sklepu internetowego papierek.pl;
 • funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
 • społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Instagram), z których korzystasz, ze sklepem papierek.pl

Większość nowoczesnych przeglądarek internetowych pozwala na wyłączenie mechanizmu plików cookies jednak może to utrudnić użytkownikowi korzystanie z serwisów www.

Użytkownicy urządzeń przenoośnych (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatnoaści w dokumentacji na stronie internetowej producenta swojego urządzenia.

Więcej wyczerpujących informacji o plikach Cookies oraz sposobie ich wyłączenia w poszczególnych przegądarkach internetowych można znaleźć w serwisie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Odnośniki do innych serwisów

Nasza strona może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych, jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w tych serwisach. Prosimy zapoznać się z polityką przywatności prezentowaną w docelowej stronie www.

Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, a także nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

.